+420 558 628 494 tbau@tomecekbau.cz

V rámci našich staveb realizujeme vlastními pracovníky a výrobními prostředky železobetonové konstrukce. Jsme vybaveni dostatečným množstvím stropního a stěnového bednícího a podpěrného systému pro realizaci až 800 m2 železobetonových konstrukcí.
Naši pracovníci mají dostatečné zkušenosti s realizací armovací výztuže do betonu, včetně montáže stropního a stěnového bednění, montáže doplňků a příslušenství.
Na realizovaných stavbách jsme již provedli řadu běžných i náročných železobetonových konstrukcí – např. malá vodní elektrárna Morávka, železobetonový skelet kancelářské budovy v Ostravě, železobetonová opěrná konstrukce u rodinného domu v Malenovicích a celá řada dalších realizací.
Jsme schopni realizovat vlastními silami a vybavením menší ocelové konstrukce, brány, zábradlí, oplocení. Náročnější konstrukce z nerezi a hliníku - bazény, světlíkové konstrukce, zimní zahrady - zajišťujeme ve spolupráci s osvědčenými dodavateli.