+420 558 628 494 tbau@tomecekbau.cz

Inženýrská činnost

Od roku 2002 jsme začali zajišťovat inženýrskou činnost na stavbách, které jsme přímo stavebně neprováděli vlastními kapacitami. Zajišťovali jsme například stavební dozor při rekonstrukci činžovního domu v Praze-Břevnově, novostavbě čerpací stanice a peletárny v areálu firmy Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Zajišťovali jsme kompletní inženýring a projektovou dokumentaci pro rekonstrukci areálu hotelu Freud na Ostravici. Tato činnost je ovšem pro nás z kapacitních důvodů spíše okrajová.

Projekce

Až do roku 2016 jsme využívali externí projektanty. Z důvodu zvyšující se poptávky jsme postupně zaměstnali dvě projektantky. Od roku 2017 realizujeme řadu projektů vlastními silami, a to od prvotní studie přes projekt pro územní rozhodnutí, dále projekt pro stavební povolení. K tomuto zajišťujeme i veškeré další náležitosti, které jsou pro danou stavbu potřebné jako je radonový průzkum, geodetické zaměření pozemku, geologický a hydrogeologický průzkum, statické posouzení konstrukcí, projekt studny, vrtu, čistírny odpadních vod, přípojek. Zajišťujeme také energetický posudek objektu a požárně bezpečnostní řešení stavby.
U projektovaných staveb naše rozpočtářka zpracuje také rozpočet stavby v programu RTS Build Power, tento rozpočet můžeme dodat i ve slepé verzi pro účely výběrového řízení na dodavatele stavby.
Naše projektantky pracují s programy ARCHICAD a ZWCAD. Pokud to zákazník požaduje, dodáváme i prováděcí projektovou dokumentaci s podrobným zpracováním řemesel jako elektro slabo i silnoproud, voda, odpady, vytápění, vzduchotechnika apod.
Na přání zákazníka můžeme u externích spolupracovníků zajistit i detailní návrh a řešení interiéru a exteriéru stavby, včetně výběru konkrétních zařizovacích předmětů, materiálů a nábytku. Můžeme zajistit i projekt na realizaci zahrady a terénních úprav pozemku.
Realizovali jsme desítky projektů rodinných domů (zděných i dřevostaveb), objektů občanské vybavenosti (obecní knihovna, hřiště), průmyslových objektů (kancelářská budova, čerpací stanice).
Kromě specialistů na jednotlivé dodávky (statika, PBŘ, PENB) spolupracujeme i s některými renomovanými architekty a architektonickými studii. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří TOUSSON S.R.O. BUREAU ARCHITECTE, PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., KOHL Architekti s.r.o., JANDA-ZEZULA architekti.