+420 558 628 494 tbau@tomecekbau.cz

Zaměstnanci

 • naši pracovníci jsou našimi kmenovými zaměstnanci;
 • v žádném případě nezaměstnáváme nikoho „na černo“;
 • nevyužíváme švarcsystém;
 • nevyplácíme mzdové prostředky „bokem“;
 • všichni zaměstnanci pobírají férovou mzdu adekvátní jejich kvalifikaci a pracovnímu výkonu;
 • naši pracovníci jsou pravidelně školeni na BOZP a PO, jsou vybaveni veškerými potřebnými ochrannými pomůckami, pracovním oděvem apod.;
 • k výkonu své práce používají kvalitní výkonné nářadí, nástroje, které jsou pravidelně revidovány, kontrolovány, servisovány.

 Subdodavatelé

 • dlouhodobě spolupracujeme s dodavateli, kteří se již osvědčili na našich předešlých realizacích;
 • našim subdodavatelům platíme spravedlivou odměnu za jimi odvedenou práci;
 • nepraktikujeme bezdůvodné krácení plateb za odvedenou práci;
 • po našich subdodavatelích vyžadujeme kvalitně odvedenou práci, korektní jednání k jejich zaměstnancům, dodržování pravidel BOZP, šetrné chování k životnímu prostředí a k majetku ostatních firem a investora.

Životní prostředí

 • naše firma a naši pracovníci mají povinnost chovat se při naší pracovní činnosti šetrně k životnímu prostředí;
 • na stavbách provádíme pravidelný úklid, třídění a odvoz odpadu;
 • naše stavby jsou vybaveny dostatečným zařízením staveniště – zabezpečení, označení stavby, prostředky BOZP, skladové, sociální zázemí (mobilní toalety), zařízení pro ukládání a třídění odpadu.

Objednatelé, investoři, zákazník

 • s našimi zákazníky jednáme vždy transparentně, otevřeně;
 • našim zákazníkům se vždy snažíme nabídnout oboustranně výhodnou cenu za naše dodávky a stavební práce. Cenu, která je výhodná pro zákazníka, ale zároveň nám umožní realizovat dílo v adekvátní kvalitě a termínu. Umožní nám vyplatit příslušnou mzdu zaměstnancům, zaplatit našim dodavatelům a realizovat přiměřený zisk;
 • našim zákazníkům se vždy snažíme odvést maximálně kvalitní práci. Na naše dodávky poskytujeme odpovídající záruku za dílo a tuto záruku dodržujeme a plníme.

Korupční jednání

 • netolerujeme a nepraktikujeme jakékoliv korupční jednání, klientelismus a praní špinavých peněz;
 • takovéto chování vyžadujeme i od našich partnerů a dodavatelů.
 • naše firma se za svou existenci od roku 1996 podílela v naprosto minimální míře na realizaci státních, veřejných zakázek, zakázek pro různé téměř monopolní a dominantní dodavatele, pro různá bytová družstva apod. A to právě z důvodu, že v naší republice jsou zakázky pro tyto subjekty provázeny v drtivé většině korupcí, klientelismem, známostmi, nebo je jediným kritériem, a to je nejnižší nabídnutá cena, Bez nestandardních postupů je téměř nemožné uspět u takovýchto zadavatelů.