+420 558 628 494 tbau@tomecekbau.cz

Pokud hledáte dodavatele vaší stavby a jediným kritériem je pro vás nejnižší nabídnutá cena, je zbytečné, abyste tento text četli dále, raději se obraťte na jiného dodavatele.
Ještě před samotným začátkem stavby je nutné si uvědomit, že v dnešní době nelze realizovat stavbu levně, za neúměrně nízké peníze a přitom kvalitně, v krátkém termínu a zároveň si najít firmu, která je na trhu několik desítek let, má dostatečné personální, výrobní a strojní zázemí, platí svým dodavatelům a dodržuje plnění záruky za stavbu.
Firmy, které nabízí svým zákazníkům nesmyslně nízké ceny, musí často sáhnout k řadě nekalých praktik, aby byly schopny cenu srazit.

Jde zejména o kombinaci více faktorů a činností:

  • snaží se nahradit projektem stanovené materiály a řešení levnějšími variantami, které v krátké době po dokončení stavby vyvolají další nutné investice do oprav a změn;
  • využívají práce „na černo“, švarcsystém, krácení plateb svým dodavatelům pod různými smyšlenými záminkami, neplacení adekvátní mzdy svým zaměstnancům;
  • nedodržují pravidla BOZP, pravidla ochrany životního prostředí, likvidace odpadů;
  • šetří na vybavení zařízení staveniště počínaje sociálním zařízením a konče zabezpečením stavby;
  • k realizaci stavby využívají nekvalifikovanou stavební pracovní sílu, která nemá k provádění daných činností potřebné vzdělání, praxi, školení;
  • neinvestují do svých zaměstnanců do vzdělávání, školení, do vybavení kvalitním nářadím, stroji ochrannými pomůckami, protože vlastní kmenové zaměstnance ani nemají nebo do ničeho takového ani investovat nechtějí. 

Výsledkem nízké vysoutěžené ceny bývá velmi nekvalitně provedená stavba, která je navíc velmi často odevzdána po smluveném termínu realizace. Taková stavba pak vyžaduje nákladné opravy ještě před uplynutím záruční doby. V takovém případě investor zjistí, že dodavatelská firma již ani nekomunikuje nebo neexistuje. Když se pokouší obrátit na subdodavatele, ten není ochoten problémy stavby řešit, protože většinou ani nedostal zaplaceno za provedené dodávky.
Velmi podobné je to i s dnes tolik médii propagovanou výstavbou „svépomocí“. Dnes je již téměř nemožné provést si stavbu domu svépomocí a ušetřit třeba až 60% ceny, jak se lze mnohde dočíst. U stavby svépomocí dochází ke snížení ceny hlavně tím, že se práce řemeslníkům platí „bez faktury“, materiál se koupí za pokoutných okolností bez DPH atd. Ke snížení ceny dojde hlavně díky okradení státu a mnohdy i díky trestné činnosti, kdy je na stavbu dodán a použit materiál, který byl jinde „odkloněn“ za nestandartních podmínek.

Také představa, že si člověk udělá práci sám, když není z oboru, je velmi naivní. Řada dnešních moderních stavebních technologií je náročná na praxi, znalosti a kvalitní vybavení a je téměř nemožné, aby je prováděl laik. Nezřídka se stává, že taková stavba „svépomocí“ bývá v konečném důsledku stejně drahá nebo ještě dražší než stavba provedená zkušeným odborným zhotovitelem. Tato stavba často trvá i několikanásobně déle a na majitele čekají po dokončení mnohá nemilá překvapení. Třeba taková, že řada věcí a vybavení má již propadlou záruku, nemůže se dohodnout s řemeslníkem, který něco realizoval a protože to bylo bez faktury, tak není ani o co se opřít. Následně mohou přijít problémy s revizemi nebo opravami.

A jak staví naše stavební firma?

1. Pokud ještě nemáte projekt
Dle vašich prvních podkladů, představ a požadavků vám zpracujeme cenovou nabídku na projektovou dokumentaci. Ta bývá v první fázi ve stupni pro územní a stavební řízení, včetně nezbytných souvisejících věcí (např. radonový průzkum pozemku, geodetické zaměření, požárně bezpečnostní řešení atd.) Součástí této CN je i inženýrská činnost (vyřízení stavebního povolení a jednání s dotčenými orgány) a zpracování rozpočtu stavby. Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, začne se pracovat na projektu.
Po vypracování projektové dokumentace je vám zpracován rozpočet stavby. Pokud je pro Vás nabídnutá cena akceptovatelná, následně vám předložíme návrh smlouvy o dílo k vašemu připomínkování a doplnění a zpracujeme vám i časový harmonogram provádění stavebních prací. Po získání stavebního povolení a podpisu smlouvy o dílo mohou být zahájeny stavební práce.
Stavební práce jsou prováděny dle smlouvy o dílo, časového harmonogramu a dle požadavků investora. 
Po realizaci stavby investor obdrží veškerou dokumentaci ke stavbě, záruční listy, revizní zprávy, předávací protokol. Dle dohody s investorem zajišťujeme i kolaudaci stavby. Po dobu záruky zajišťujeme záruční servis a podle požadavku investora můžeme zajistit i pozáruční servis.

2. Pokud již máte vlastní projekt
Pokud máte již projet stavby hotov a máte připraven i slepý rozpočet stavby, zpracujeme vám cenovou nabídku dle vámi poskytnutých podkladů – projektová dokumentace, slepý rozpočet, popř. prohlídka stavby.
V případě, že máte projektovou dokumentaci, ale nemáte slepý rozpočet stavby, můžeme vám za poplatek (např. u běžného rodinného domku do 8 mil. Kč činí cena  rozpočtu cca 4 – 6.000,- Kč bez DPH) zpracovat rozpočet. V případě, že následně bude naše firma stavbu i realizovat, je zpracování rozpočtu zdarma. Když je pro vás cenová nabídka akceptovatelná, je následný postup stejný jako u bodu 1.

3. Financování stavby
U námi realizovaných staveb nikdy neplatíte žádné zálohy předem. Vždy se platí až po provedení určitého objemu prací, obvykle v měsíčních intervalech nebo po provedení určité etapy stavby – např. základy, zdivo apod.
Když potřebujete pomoci s financováním stavby, jsme schopni vám zprostředkovat hypotéku nebo jiný druh financování u našich smluvních partnerů (Hypoteční banka, stavební spořitelny).