Projekční a inženýrská činnost - Tomeček Bau

Projekční a inženýrská činnost

 

Projekční činnost

 

Nabízíme nebo zprostředkováváme

 

        - vypracování dokumentace pro územní řízení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem

        - vypracování dokumentace pro stavební povolení

        - vypracování realizační dokumentace staveb včetně výkazu výměr

        - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

        - projekty bouracích prací

        - projekty vzduchotechniky

        - projekty vytápění

        - projekty elektroinstalace

        - zajistíme odborný posudek - měření radonu u stávajících objektů i zaměření radonového indexu

          pozemku pro výstavbu nového objektu

        - zajistíme statické posouzení objektu

          dále zajišťujeme i zpracování hydrogeologických posudků, posudky vsaků, projekty ČOV atd.

 

 

Inženýrská činnost

 

        - zajišťujeme koordinaci a veškerá potřebná vyjádření pro podání žádosti o stavební povolení

Firemní novinky

 

 

STARŠÍ NOVINKY 

Kontaktujte nás

 

Sídlo firmy:

Tomeček Bau s.r.o.

Ostravice 504

739 14 Ostravice

Kancelář Frýdek-Místek:

Tomeček Bau s.r.o.

Horymírova 581

738 01  Frýdek-Místek

Kancelář Praha:

Tomeček Bau s.r.o.

Seifertova 17

130 00  Praha 3

Telefon:

+420 558 628 494

E-mail:

VŠECHNY KONTAKTY